Eltiste-Kaiser Web Site


Eltiste Family

Eltiste Men - 1970

 

Paul, Vernon, Harry, Leonard, Gordon, & Dale Eltiste

John, Howard, Russell Eltiste & Gary Durman

 

Paul Eltiste

Born -September 19, 1888

 

Conrad  August Herman Eltiste

Born - August 11, 1891

 

Vernon Herman Eltiste

Born - May 26, 1914

 

Leonard Paul Eltiste

Born - March 28, 1916

 

 Willis Dale Eltiste

Born - September 24, 1921

 

Gordon Bruce Eltiste

Born - June 6, 1924

 

Howard Dennis Eltiste

Born - January 13, 1945

 

Russell Allen Eltiste

Born - March 14, 1949

 

John Dale Eltiste

Born - November 23, 1949

 

 

 

Family Indexes

Home Eltiste  Kaiser Rohrs Fink

 Dale & Vernon Eltiste Family Photos

Eltiste Photos Kaiser Photos Rohr Photos Fink Photos

Last Up-Date   01/19/2008 10:50:24 PM