Eltiste-Kaiser Web Site


Eltiste Family

George Heinrich Paul Eltiste&

His Grandchildren

Paul Eltiste

Born -September 19, 1888

 

 

John Eltiste Wayne Eltiste Howard Eltiste Russell Eltiste Gloria Jean (Eltiste) Durman Paul Eltiste Paul Eltiste & His Grandchildren

 

 

Howard Dennis Eltiste

Born - January 13, 1945

 

Gloria Jean (Eltiste) Durman

Born - April 28,1945

 

Wayne Paul Eltiste

Born - August 11, 1947

 

Russell Allen Eltiste

Born -March 14, 1949

 

John Dale Eltiste

Born - November 23, 1949

 

 

Paul's Father - Freiderick Paul Eltiste

Paul's Mother - Maria Barbara (Stadtler) Eltiste

 

 

 

Family Indexes

Home Eltiste  Kaiser Rohrs Fink

 Dale & Vernon Eltiste Family Photos

Eltiste Photos Kaiser Photos Rohr Photos Fink Photos

Last Up-Date   12/26/2007 08:29:39 PM